Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 3534-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 010216
Katalogové èíslo 16678
Název dokumentu Statistika - Slovník a značky. Část 2: Statistické řízení jakosti
Anglický název Statistics - Vocabulary and symbols - Part 2: Statistical quality control
Datum vydání 01.12.1994
Datum ukonèení platnosti 01.10.2010
Datum úèinnosti 01.01.1995
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/94
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.040.03 - Sociologie. Služby. Organizace podniků a management. Administrativa. Doprava (názvosloví)
03.120.30 - Aplikace statistických metod
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 3534-21993
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
32742ČSN 01 0215 1986
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
86143ČSN ISO 3534-2 2010
Anotace

ČSN ISO 3534-2 Norma obsahuje ISO 3534/2:1993. Tato norma je jednou ze tří norem, které nahradí starší ISO 3534:1977 a bude se skládat ze tří částí: Část 1: Pravděpodobnost a obecné statistické termíny (v současnosti v návrhu). Část 2: Statistické řízení jakosti (při překladu jsou údajně doplňovány názvy v češtině a slovenštině). Část 3: Navrhování experimentů. Příloha A tvoří nedílnou součást této části ISO 3534. Tato druhá část definuje termíny používané v oblasti statistického řízení jakosti, které lze užívat v návrzích jiných mezinárodních norem. Termíny jsou uspořádány do následujících hlavních oddílů: Obecné statistické termíny a termíny z oblasti řízení jakosti; termíny z oblasti tvorby výběru a výběrových přejímek; termíny vztahující se k mírám (ukazatelům) procesu. Termíny jsou v této druhé části ISO 3534 uspořádány analyticky a navíc jsou poskytnuty jejich abecední seznamy v angličtině a francouzštině. Příloha A obsahuje seznam značek a zkratek použitelných v této části ISO 3534. Norma má neobvyklou strukturu, celý text je ve dvou paralelních sloupcích: česky, anglicky. U každého termínu je nejen definice, ale řada poznámek a příkladů, tedy rozsáhlý text. Odborné termíny jsou tedy uvedeny v češtině, v angličtině. Ve stejných jazycích jsou i definice. Norma obsahuje cca 200 hesel. ČSN ISO 3534/2 (01 0216) byla vydána v prosinci 1994. Nahradila díly 1 až 3 ČSN 01 0215 z 11.8.1986 a společně a ČSN ISO 3534-1 ji ruší zcela.