Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 7296-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270110
Katalogové èíslo 16460
Název dokumentu Jeřáby. Grafické značky. Část 1: Všeobecně
Anglický název Cranes. Graphic symbols. Part 1: General
Datum vydání 01.07.1994
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.1994
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/94
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 53.020.20 - Jeřáby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 7296-11991
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 7296-1 Norma obsahuje ISO 7296-1:1991. ISO 7296 se bude skládat z následujících částí s obecným názvem Jeřáby. Grafické symboly: - Část 1: Všeobecně. Část 2: Mobilní jeřáby. Část 3: Věžové jeřáby. Část 4: Výložníkové jeřáby. Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby. Tato první část ISO 7296 uvádí všeobecné grafické značky pro použití na ovládacích prvcích jeřábů (kap. 2) a určuje barvu ovládacích tlačítek a signálních žárovek (kap. 3). Značky jsou rozděleny do následujících skupin: 2.1 Značky pro základní směry pohybu a polohy zapnuto/vypnuto. 2.2 Značky pro ovládací prvky jeřábníka.2.3 Informativní značky. Poznámka: Grafické značky používané v této části ISO 7296 jsou v souladu s následujícími mezinárodními normami: ISO 3461-1:1988 Obecné zásady tvorby grafických značek. Část 1: Grafické značky pro použití na zařízení. ISO 4196:1984 Grafické značky. Použití šipek. ISO 7000:1989 Grafické značky pro použití na zařízení. Rejstřík a přehled a s IEC 417:1973 Grafické značky pro použití na zařízení. Rejstřík, přehled a sestavování jednotlivých listů. Kromě toho obsahuje norma celkem 53 značek a jejich český, anglický, francouzský a ruský název. ČSN ISO 7296-1 (27 0110) byla vydána v červenci 1994.