Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 0050-601
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330050
Katalogové èíslo 16445
Název dokumentu Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 601: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Všeobecně
Anglický název International Electrtechnical Vocabulary: Chapter 601: Generation, transmission and distribution of electricity - General
Datum vydání 01.10.1994
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.1994
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/94
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.040.29 - Elektrotechnika (názvosloví)
29.240 - Elektrické přenosové a distribuční sítě
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC 50(601)1985
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
61413ČSN 33 0050-601 1994Z1
511176ČSN 33 0050-601 1994Z2
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
2602ČSN 33 0400 1979
2609ČSN 33 3100 1977
2650ČSN 34 5101 1971
33037ČSN 33 3200 1986
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 33 0050-601 Norma obsahuje IEC 50(601):1985 s národními doplňky, které jsou v textu označené písmenem N. Je první z pěti kapitol Mezinárodního elektrotechnického slovníku zabývajícího se výrobou, přenosem a rozvodem elektrické energie v souladu s níže uvedeným plánem: Kap. 601 "Všeobecně", kap. 602 "Výroba", kap. 603 "Plánování a řízení elektrizační soustavy", kap. 604 "Provoz", kap. 605 "Elektrické stanice". Norma obsahuje české a slovenské termíny, definice v češtině, anglické termíny a definice a další cizojazyčné termíny v pořadí: francouzština, němčina, ruština. Česky a anglicky je definováno cca 77 hesel. ČSN 33 0050-601 byla vydána v říjnu 1994. Společně s ČSN 33 0050-605 nahradila ČSN 33 3200 z 29.4.1986.