Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 75 5201
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 755201
Katalogové číslo 16397
Název dokumentu Vodárenství. Navrhování úpraven pitné vody
Anglický název Water supply branch. Design of drinking water treatement plants
Datum vydání 1.7.1994
Datum ukončení platnosti 1.5.2010
Datum účinnosti 1.8.1994
Věstník vydání (měs/rok) 6/94
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.060.20 - Pitná voda
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
85515ČSN 75 5201 2010
Anotace

ČSN 75 5201 Norma platí pro navrhování nových a pro rekonstrukci provozovaných úpraven pitné vody. Základní informace o požadavcích na tyto úpravny poskytuje kap. 3 "Všeobecné požadavky". Za pozornost stojí prakticky všechny články této kapitoly: 3.1 "Pro úpravu vody na vodu pitnou určenou k hromadnému zásobování se má přednostně používat chráněný zdroj surové vody". Čl.3.2 "Výběr a vybudování zdroje pro úpravu na pitnou vodu je záležitost dlouhodobá a proto je nutno, aby se průzkumné práce prováděly v předstihu před využíváním zdroje k zásobování vodou". Čl.3.3 "Úpravna vody může být realizována v etapách, přičemž první etapa musí zajistit krytí potřeby vody oblasti zásobované vodou na dobu stanovenou technicko - ekonomickým rozborem. Výstavba další etapy má co nejméně zasahovat do současného provozu". Čl.3.4 "Pro technicko - ekonomický rozbor se uvažuje roční průměrná dodávka vody v cílovém roce". Čl.3.5 "Výběr zdroje, umístění úpravny vody, technologie úpravy vody a provoz podléhají ve smyslu platných předpisů souhlasu místně příslušného orgánu státního zdravotního dozoru. Dále jsou normalizovány požadavky na kapacitu úpravny vody, na zdroje vody na návrh technologie úpravy,, návrh dávkování chemikálií apod. v kap. 8: Navrhované parametry technologických procesů úpravy vody se pojednává o nejrůznějších způsobech "zdravotního zabezpečení vody" (ozonizace, chlorace, apod.) a také o manipulaci se vznikajícím kalem. Bezpečnostní a hygienické otázky se řeší i v dalších kapitolách (např. 12: "Elektrotechnické zařízení"). Požadavky na pracovní prostředí jsou obsaženy v kap. 13: "Návrh úpravárenských jednotek", kde se stanovují požadavky i na vytápění a větrání, na technická ochranná opatření při práci s chemikáliemi apod. Přes to je připojena i kap. 15 "Bezpečnost práce a pracovní prostředí", kde se - bohužel odkazuje jen na bezpečnostní (čl. 15.1) a hygienické (čl. 15.2) předpisy a na ČSN 34 1010 pro elektrická zařízení. Stejně obecně se pojednává v poslední kap. 16. o "Požární bezpečnosti". ČSN 75 5201 byla vydána v červenci 1994. Touto normou se řeší problematika obsažená v ON 75 5201 "Navrhování úpraven pitné vody" z 5.1.1989.