Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 26891
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 732070
Katalogové èíslo 16340
Název dokumentu Dřevěné konstrukce. Spoje s mechanickými spojovacími prostředky. Všeobecné zásady pro zjišťování charakteristik únosnosti a přetvoření
Anglický název Timber structures. Joints made with mechanical fasteners. General Principles for the determination of strngth and deformation characteristics
Datum vydání 01.08.1994
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.1994
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/94
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.040 - Pozemní stavby
91.080.20 - Dřevěné konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 268911991
ISO 68911983
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 26891 Norma je identická s EN 26891:1991. Stanovuje všeobecné zásady pro zjišťování charakteristik únosnosti a přetvoření (posunutí) spojů s mechanickými spojovacími prostředky. Normu lze použít pro spoje s mechanickými spojovacími prostředky, použité ve staticky zatěžovaných dřevěných konstrukcích. Podrobnosti pro zkoušení spojů se speciálními spojovacími prostředky budou uvedeny v dalších mezinárodních normách. Tyto zásady lze rovněž použít pro zkoušení jiných spojovacích prostředků. Je nutno uvážit, že pro některé speciální druhy spojovacích prostředků, které nejsou mezinárodně normalizovány, může být nutná změna zkušebního postupu. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou v normě popsány. ČSN EN 26891 (73 2070) byla vydána v srpnu 1994.