Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0212-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730212
Katalogové èíslo 16278
Název dokumentu Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4: Liniové stavební objekty
Anglický název Geometrical accuracy in building industry. Accuracy checking. Part 4: Line structures
Datum vydání 01.06.1994
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.1994
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/94
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 17.040.30 - Přístroje pro měření délky a úhlu
91.040 - Pozemní stavby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
33551ČSN 73 0275 1985
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 0212-4 Norma stanoví přesnost kontroly geometrických parametrů liniových stavebních objektů a jejich částí během stavění, po dokončení stavby a pro kolaudaci. ČSN 73 0212-4 byla vydána v červnu 1994. Nahradila ČSN 73 0275 z 11.4.1985.