Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 1600
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 331600
Katalogové èíslo 16227
Název dokumentu Elektrotechnické předpisy. Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání
Anglický název Revisions and testings of hand-held motor-operated electric tools during operation
Datum vydání 01.05.1994
Datum ukonèení platnosti 31.12.2010
Datum úèinnosti 01.06.1994
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/94
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 25.140.20 - Elektrická nářadí
29.020 - Elektrotechnika obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
84216ČSN 33 1600 1994Z131.12.2010
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
78854ČSN 33 1600 1994Opr.131.12.2010
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
8355ČSN 34 3880 1960
8356ČSN 34 3881 1964
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
84306ČSN 33 1600 ed. 2 2009
Anotace

ČSN 33 1600 Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce na základě jeho požadavku. Kap. 4 až 6 této normy jsou podle téhož zákona závazné v rozsahu působnosti Státního odborného technického dozoru ministerstva dopravy ČR na základě jeho požadavku. Tato norma platí pro revize a kontroly elektrického ručního nářadí (dále jen nářadí) pro jehož konstrukci a zkoušení platí ČSN 36 1550 část 1 a přidružené normy (část 2) pro jednotlivé druhy nářadí. Účelem normy je stanovit požadavky na revize a kontroly nářadí během jeho používání, odlišné od požadavků základní ČSN 33 1500. Normu je možno použít též pro kontroly a zkoušky elektrického ručního nářadí po opravách podle čl.2.7 ČSN 33 1500:1990. Norma především dělí nářadí podle používání (pro občasné, krátkodobé a dlouhodobé práce) a podle toho pak stanovuje zpravidla různé požadavky na rozsah zkoušek a kontrol (kap.5.). ČSN 33 1600 byla vydána v květnu 1994. Nahradila ČSN 34 3880 z 5.2.1960 a ČSN 34 3881 z 14.10.1964.