Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN IEC 960
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 356617
Katalogové èíslo 16167
Název dokumentu Funkční kritéria návrhu systému sdělování bezpečnostních parametrů pro jaderné elektrárny
Anglický název Functional design criteria for a safety parameter display system for nuclear power stations
Datum vydání 01.04.1994
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.1994
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/94
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 27.120.20 - Jaderné elektrárny, bezpečnost
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC 9601988
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN IEC 960 Norma obsahuje IEC 960:1988. Stanoví funkční kritéria pro návrh systému sdělování bezpečnostních parametrů (SSBP), jehož posláním je poskytovat nezbytné informace a pomáhat tak obsluze reaktoru, především při abnormálních provozních podmínkách. Pro sdělování hlavních parametrů vážících se na kritické bezpečnostní funkce lehkovodních reaktorů jako jsou: řízení reaktivity, celistvost chladicího systému reaktoru, chlazení aktivní zóny reaktoru a odvod tepla z primárního okruhu, kontrola reaktivity a celistvost kontejneru, se používají počítačové systémy. Norma obsahuje pouze funkční kritéria návrhu a vztahuje se pouze na dozorny elektráren, které nebyly navrženy podle normy IEC pro návrh dozoren. SSBP se sestává z přístrojového vybavení, zobrazovacích jednotek, technického a programového vybavení a tvoří buď zvláštní systém, nebo je nedílnou součástí informačního systému dozorny. Normalizovány jsou: obecné funkční požadavky, funkční kritéria návrhu, funkční zkoušky, umístění, obsluha, školení a provozní předpisy, pohotovost. ČSN IEC 960 (35 6617) byla vydána v dubnu 1994.