Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 13 4309-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 134309
Katalogové èíslo 16135
Název dokumentu Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 4: Typové zkoušky
Anglický název Industrial armatures. Safety valves. Part 4: Type tests
Datum vydání 01.04.1994
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.1994
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/94
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 23.060 - Armatury
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 13 4309-4 Tato norma obsahuje metodiku a rozsah typových zkoušek pojistných ventilů přímočinných pro páry, plyny a kapaliny pro otevírací tlaky po >= 0,07 MPa a pro průtočné průměry do >= 9 mm. Norma obsahuje též hodnocení výsledků typových zkoušek, které je podkladem pro vydání Typového osvědčení pojistného ventilu.