Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 72 7012-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 727012
Katalogové èíslo 16022
Název dokumentu Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Deskové metody. Část 1: Společná ustanovení
Anglický název Determination of steady state thermal conductivity of materials. Hot plate methods. General principles
Datum vydání 01.05.1994
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.1994
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/94
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.120.10 - Tepelné izolace
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
10818ČSN 72 7012 1973
10819ČSN 72 7013 1973
10820ČSN 72 7015 1969
33548ČSN 72 7306 1987
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 72 7012-1 Tato norma uvádí deskovou metodu a podmínky jejího užití pro stanovení součinitele tepelné vodivosti, (ekvivalentního součinitele tepelné vodivosti) zkušebních vzorků stavebních materiálů v ustáleném tepelném stavu při střední teplotě měření od -15 °C do +50 °C.