Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 13 4309-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 134309
Katalogové èíslo 15917
Název dokumentu Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 3: Výpočet výtoků
Anglický název Industrial armatures. Safety valves. Part 3: Calculation of flowing capacity
Datum vydání 01.05.1994
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.1994
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/94
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 23.060 - Armatury
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 13 4309-3 Tato norma uvádí metodiku výpočtu zaručených výtoků Qz pojistných ventilů přímočinných, pojistných ventilů s přídavným zatížením a pojistných ventilů impulsních a to pro páry, plyny a kapaliny a pro otevírací tlaky po >= 0,07 MPa. Zaručené výtoky jsou počítány na základě znalosti experimentálně stanoveného zaručeného výtokového součinitele aw pro daný druh tekutiny.