Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 5455
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013112
Katalogové èíslo 15500
Název dokumentu Technické výkresy. Měřítka
Anglický název Technical drawings. Scales
Datum vydání 01.03.1994
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.1994
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/94
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.100.10 - Obecná pravidla technického kreslení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 54551979
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
19081ČSN ISO 5455 1994Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 5455 Norma obsahuje ISO 5455:1979. Stanoví doporučená měřítka a jejich zapisování pro použití na všech druzích technických výkresů. ČSN ISO 5455 (01 3112) byla vydána v březnu 1994. Nahradila ČSN 01 3112 z 24.12.1981.