Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 27 0005
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270005
Katalogové èíslo 15463
Název dokumentu Ilustrovaný slovník jeřábů a těžkých zdvihadel
Anglický název Illustrated terminology for cranes and lifting appliances
Datum vydání 01.03.1994
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.1994
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/94
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.040.53 - Zařízení pro manipulaci s materiálem (názvosloví)
53.020 - Zdvihací zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 27 0005 Tato norma obsahuje technické doporučení sekce I Evropského sdružení pro dopravní techniku FEM 1.002 z roku 1983 Ilustrované názvosloví jeřábů a těžkých zdvihadel. Uvádí přehled harmonizovaných národních výrazů v oblasti jeřábů a zdvihacích zařízení k usnadnění mezinárodní výměny, podpory k výzkumu a technického pokroku, směřující ke zlepšení všeobecných podmínek bezpečnosti při práci. Vedle nákresu příslušné součástky je příslušný název česky a slovensky a dále německy, anglicky, španělsky, francouzsky, italsky, holandsky a švédsky. Norma má rovněž rejstřík ve všech těchto jazycích. ČSN 27 0005 byla vydána v březnu 1994.