Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 4301-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270024
Katalogové èíslo 15344
Název dokumentu Jeřáby. Klasifikace. Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby
Anglický název Cranes - Classification Part 5: Overhead traveling and portal bridge cranes
Datum vydání 01.02.1994
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.1994
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/93
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 53.020.20 - Jeřáby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 4301-51991
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 4301-5 Norma obsahuje ISO 4301-5:1991. ISO 4301 se skládá z těchto částí: Část 1: Všeobecně. Část 2: Mobilní jeřáby. Část 3: Věžové jeřáby. Část 4: Portálové jeřáby, a Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby. Tato (pátá) část ČSN ISO 4301 stanoví klasifikaci mostových a portálových mostových jeřábů založenou na počtu operačních cyklů, které se mají provést během očekávané životnosti zařízení a jeho mechanismů a na součiniteli spektra zatížení, který představuje jmenovitý stav zatížení. Ve stručné normě je klasifikace zpracována tabelárně. ČSN ISO 4301-5 (27 0024) byla vydána v únoru 1994.