Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 7752-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270134
Katalogové èíslo 15343
Název dokumentu Zdvihací zařízení. Ovládání. Uspořádání a charakteristiky. Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby
Anglický název Lifting appliances - Controls - Layout and characteristics Part 5: Overhead travelling cranes and portal bridge cranes
Datum vydání 01.02.1994
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.1994
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/93
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 53.020.20 - Jeřáby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 7752-51985
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 7752-5 Norma obsahuje ISO 7752-5:1985. ISO 7752 sestává z následujících částí pod všeobecným názvem Jeřáby. Ovládání. Navrhování a charakteristiky: Část 1: Všeobecné zásady. Část 2: Mobilní jeřáby. Část 3: Věžové jeřáby. Část 4: Jeřáby výložníkového typu. Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby. Tato pátá část ISO 7752 stanoví uspořádání, požadavky a směr pohybu základních ovládacích ústrojí pro pojezd jeřábu, pojezd kočky, otáčení, ovládání kabiny, zvedání břemene a jeho spouštění pro všechny mostové jeřáby a portálové mostové jeřáby. Základní ovládací ústrojí jeřábu musí vyhovovat požadavkům ISO 7752/1 s výjimkou v bodě 3.2. Tento bod pak stanoví: Síly pák musí odpovídat funkci zařízení, doporučují se následující hodnoty: a) Ruční páky: - dopředu/dozadu 60 N, - doprava/doleva 40 N. b) Nožní pedály: 150 N. Ovládací ústrojí pro mostové jeřáby a portálové mostové jeřáby (tam, kde je to použitelné) musí být uspořádány okolo jeřábníka a před jeřábníkem tak, jak je uvedeno na obr. č. 1 a 2. ČSN ISO 7752-5 (27 0134) byla vydána v únoru 1994.