Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 69 2501
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 692501
Katalogové èíslo 15325
Název dokumentu Pojistné membrány. Membrány pro tlakové nádoby
Anglický název Bursting discs. Bursting discs for pressure vessels
Datum vydání 01.01.1994
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.1994
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/93
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 23.020.30 - Tlakové nádoby, lahve na plyny
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 67181985
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
60236ČSN 69 2501 1994Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
33485ČSN 69 0710 1983
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 69 2501 Čl.3.5, 3.6, 4.2, 4.4, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.5, 4.6.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 6.1, 8.1, 9.2.1, 10.1, 13, 16.1.1.1, 16.1.1.4, 17.1.1, 17.2 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné v rozsahu působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce na základě jeho požadavku. Tato mezinárodní norma obsahuje ISO 6718:85 a stanoví požadavky na pojistné membrány, které mohou být použity k ochraně tlakových nádob, potrubních tras nebo jiných plášťů před překročením přetlaku nebo vakua. Jsou navrženy tak, aby se protrhly nebo otevřely, jestliže rozdíl tlaků na membráně překročí stanovenou hodnotu při stanovené teplotě. V části 1 (všeobecně) jsou normalizovány vedle obvyklých technických požadavků i požadavky na použití (kap. 4), instalaci (kap. 5), uvolňovací kapacitu (kap. 6) a na informace, které mají být dodány uživatelem (kap. 7). V části 2 (součásti pojistného membránového zařízení) jsou normalizovány požadavky na součásti membrán. Další požadavky jsou normalizovány v části 3 (ochrana proti korozi, v části 4 (kontroly a zkoušení),v části 5 (značení) a části 6 (protokol o zkoušce). ČSN 69 2501 byla vydána v lednu 1994. Nahradila ČSN 69 0710 z 11.2.1983.