Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 7752-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270133
Katalogové èíslo 15300
Název dokumentu Jeřáby. Ovládání. Uspořádání a charakteristiky. Část 4: Jeřáby výložníkového typu
Anglický název Cranes - Controls - Layout and characteristics Part 4: Jib cranes
Datum vydání 01.12.1993
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.1994
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/93
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 53.020.20 - Jeřáby
Subsektor
Deskriptory ATR.I,NTC,QP/QY,QXD,QXD.DB
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 7752-41989
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 7752-4 Norma obsahuje ISO 7752-4:1989. ISO 7752 sestává z následujících částí pod všeobecným názvem Jeřáby. Ovládání. Navrhování a charakteristiky: Část 1: Všeobecné zásady. Část 2: Mobilní jeřáby. Část 3: Věžové jeřáby. Část 4: Jeřáby výložníkového typu. Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby. Tato čtvrtá část ISO 7752 stanoví uspořádání, požadavky a směr pohybu základních ovládacích prvků pro pojezd, otáčení, zdvíhání a spouštění u výložníkových jeřábů definovaných v ČSN ISO 4306-1 jako jeřáby výložníkového typu, jeřáby jiné než věžové, pojízdné a kolejové jeřáby. Základní ovládací ústrojí pro výložníkové jeřáby by měla vyhovovat ČSN ISO 7752-1 s tou výjimkou, že síla nezbytná k uvedení ovládacích ústrojí do pohybu by neměla přesahovat: - 100 N u klik a řídících pák, - 200 N u nožních pedálů. Pokud jde o základní uspořádání ovládacího ústrojí, stanovuje norma toto ústrojí jednak u výložníkového jeřábu s pevným nebo kloubovým výložníkem s dvousměrnými ovládacími pákami, jednak u u výložníkového jeřábu s pevným nebo kloubovým výložníkem s vícesměrnými ovládacími pákami. Základní ovládací ústrojí pro dvousměrné i vícesměrné ovládací páky musí být uspořádána podle obrazových schémat (obr. č. 1 a 2.). ČSN ISO 7752-4 (27 0133) byla vydána v prosinci 1993.