Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 2000-4-473
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332000
Katalogové èíslo 15294
Název dokumentu Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům
Anglický název Electrical equipment and installations. Part 4: Protection for safety. Section 473: Measures of protection against overcurrent
Datum vydání 01.02.1994
Datum ukonèení platnosti 01.10.2018
Datum úèinnosti 01.03.1994
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/93
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.020 - Elektrotechnika obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
HD 384.4.473 S11980
IEC 364-4-4731977
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
18787ČSN 33 2000-4-473 1994Z101.10.2018
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
78755ČSN 33 2000-4-473 1994Opr.101.10.2018
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
8322ČSN 34 1020 1970
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 33 2000-4-473 V této normě jsou zpracovány údaje z IEC 364-4-473:1977. Norma platí pro jištění holých i izolovaných vodičů i kabelů v silnoproudém rozvodu do 1 kV. Všeobecné zásady platí i pro jištění vodičů a kabelů pro napětí vyšší než 1 kV. Pro elektrická zařízení, provedená podle předpisů a norem platných v době, kdy byla tato zařízení zřizována a provozována, platí ustanovení ČSN 33 2000:1983. Norma obsahuje pouze: Kapitolu 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti, a to: Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům. Velmi podrobně jsou stanoveny požadavky na tento druh ochrany. ČSN 33 2000-4-473 byla vydána v únoru 1994. Nahradila články 206 až 250 ČSN 34 1020 z 25.3.1970 a společně s ČSN 33 2000-5-523 a ČSN 33 2000-4-43 nahradila ČSN 34 1020 z 25.3.1970 v celém rozsahu.