Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0420
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730420
Katalogové èíslo 10864
Název dokumentu VYTYCOVACI ODCHYLKY VE STAVEBNICTVI, ZAKLADNI USTANOVENI
Anglický název
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti 01.01.1988
Datum úèinnosti 01.04.1972
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
31031ČSN 73 0420 1986
Anotace