Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 46 6540
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 466540
Katalogové èíslo 4179
Název dokumentu Chovná drůbež. Kachny
Anglický název Poultry kept for breeding. Ducks
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti 01.10.2001
Datum úèinnosti 01.10.1975
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 65.020.30 - Chov zvířat
Subsektor
Deskriptory HJ/HK,HJV.J
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
13952ČSN 46 6540 1974a01.10.2001
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 46 6540 Norma platí pro výrobu a dodávání kachen, kačerů a kachňat z chovů socialistických organizací. Platí i pro dováženou drůbež. Mezi normalizovanými požadavky na značení drůbeže a požadavky na dopravu a dodávání nejsou žádné hygienické nebo bezpečnostní požadavky nebo údaje. ČSN 46 6540 byla schválena 18.9.1974 a nabyla účinnosti od 1.10.1975. Nahradila ČSN 46 6540 z r.1961. "Změnou a)-8/1989 se s účinností od 1.10.1989 mění čl. 14.