Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 72 1204
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 721204
Katalogové èíslo 10663
Název dokumentu Slévárenské písky. Jakost
Anglický název
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti 01.04.1990
Datum úèinnosti 05.07.1971
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
38508ČSN 72 1204 1970A01.04.1990
38509ČSN 72 1204 1970B01.04.1990
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
33506ČSN 72 1205 1989
Anotace