Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 54-3 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 342710
Katalogové èíslo 502356
Název dokumentu Elektrická požární signalizace – Část 3: Požární poplachová zařízení – Sirény a další zvuková zařízení
Anglický název Fire detection and fire alarm systems - Part 3: Fire alarm devices - Sounders
Datum vydání 01.05.2017
Datum ukonèení platnosti 31.03.2022
Datum úèinnosti 01.06.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.20 - Požární ochrana
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 54-32014
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
507508ČSN EN 54-3 ed. 2 2017Z101.10.2021
513036ČSN EN 54-3 ed. 2 2017Z231.03.2022
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
96448ČSN EN 54-3 ed. 2 2014
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
513035ČSN EN 54-3+A1 2021
Anotace

ČSN EN 54-3 ed. 2 Tato evropská norma stanovuje požadavky, zkušební metody a provozní kritéria na požární poplachová zařízení, včetně hlasových zvukových zařízení, v pevných instalacích, určených k akustickému varování osob v budově o požáru systémem elektrické požární signalizace (viz EN 54-1:2011). Tato evropská norma stanovuje posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) požárních poplachových zvukových zařízení. Tato evropská norma nezahrnuje: a) zařízení typu reproduktoru přednostně určeného pro vysílání nouzových hlasových zpráv, které jsou generovány z externího zvukového zdroje; b) kontrolní zvuková zařízení, např. uvnitř ústředny.