Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 10703
Změna/oprava/svazek Z1
Třídicí znak 757630
Katalogové číslo 99594
Název dokumentu Kvalita vod - Stanovení objemové aktivity radionuklidů - Metoda spektrometrie záření gama s vysokým rozlišením
Anglický název Water quality - Determination of the activity concentration of radionuclides - Method by high resolution gamma-ray spectrometry
Datum vydání 1.3.2016
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.4.2016
Věstník vydání (měs/rok) 3/16
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN ISO 10703 Tato norma popisuje metodu pro současné stanovení objemové aktivity různých radionuklidů emitujících záření gama s energiemi 40 keV < E < 2 MeV ve vzorcích vod spektrometrií záření gama využívající germaniové detektory s vysokým energetickým rozlišením v kombinaci s mnohokanálovým analyzátorem. V rámci této normy je možné také stanovení objemové aktivity radionuklidů emitujících záření gama s energií pod 40 keV a nad 2 MeV za předpokladu, že je pro tento účel upravena kalibrace měřicího systému a stínění. Tato norma uvádí postupy pro energetickou kalibraci, určení energeticky závislých detekčních mezí měřicího systému, analýzu spekter a stanovení objemových aktivit různých radionuklidů v proměřovaném vzorku. Je použitelná pouze pro homogenní vzorky. Vzorky s aktivitami 1 Bq až 104 Bq lze měřit přímo, tj. bez ředění nebo zkoncentrování vzorku nebo bez speciálních (elektronických) zařízení. Pokud musí být měřeny aktivity menší než 1 Bq, měl by se vzorek zkoncentrovat odpařováním v závislosti na různých faktorech, jako jsou energie záření gama a pravděpodobnost jeho emise na jaderný rozpad, velikost a tvar vzorku a detektoru, stínění, doba měření a další parametry. Je-li aktivita značně větší než 104 Bq, vzorek by se měl ředit nebo by měla být odebrána pouze alikvotní část vzorku, měla by být zvětšena vzdálenost zdroje od detektoru nebo by měla být provedena oprava na náhodné koincidence. .