Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 9698
Změna/oprava/svazek Z1
Třídicí znak 757635
Katalogové číslo 99082
Název dokumentu Kvalita vod - Stanovení objemové aktivity tritia - Kapalinová scintilační měřicí metoda
Anglický název Water quality - Determination of tritium activity concentration - Liquid scintillation counting method
Datum vydání 1.1.2016
Datum ukončení platnosti 1.1.2020
Datum účinnosti 1.2.2016
Věstník vydání (měs/rok) 1/16
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN ISO 9698 Tato norma specifikuje podmínky pro stanovení objemové aktivity tritia ve vzorcích vody z životního prostředí nebo tritiované vody s použitím kapalinové scintilační měřicí metody. Výběr analytického postupu, buď s destilací vzorku vody před stanovením, nebo bez destilace, závisí na účelu měření a na vlastnostech vzorku. U přímého měření vzorků surové vody s použitím kapalinové scintilační metody je nutné brát v úvahu možnou přítomnost dalších radionuklidů emitujících záření beta. Aby se zamezilo rušivým vlivům těchto radionuklidů, pokud jsou detekovány, provádí se stanovení tritia po úpravě vzorku destilací. Tuto metodu není možné použít k analýze organicky vázaného tritia; k jeho stanovení je nutná další chemická úprava. Při vhodných technických podmínkách může být mez detekce nízká, až 1 Bq l 1. Objemové aktivity tritia nižší než 106 Bq l 1 mohou být stanoveny bez ředění vzorku. Předcházející zkoncentrování může významně snížit mez detekce.