Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60704-2-5 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek A1
Tøídicí znak 361008
Katalogové èíslo 98174
Název dokumentu Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrická akumulační pokojová topidla
Anglický název Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-5: Particular requirements for electric thermal storage room heaters
Datum vydání 01.08.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60704-2-5/A12015
IEC 60704-2-5/A12014
Anotace ČSN EN 60704-2-5 ed. 2 Tato norma platí pro elektrická akumulační pokojová topidla s výstupem s nuceným prouděním vzduchu, navržená pro umístění na podlaze, pro montáž na stěnu nebo pro vestavění.