Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 10216-1
Zmìna/oprava/svazek Opr.1
Tøídicí znak 420261
Katalogové èíslo 96436
Název dokumentu Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při okolní teplotě
Anglický název Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 1: Non-alloy steel tubes with specified room temperature properties
Datum vydání 01.12.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN EN 10216-1 Tato evropská norma stanovuje technické dodací podmínky pro dvě jakosti TR1 a TR2 bezešvých trubek s kruhovým příčným průřezem, vyrobených z nelegovaných jakostních ocelí se stanovenými vlastnostmi při pokojové teplotě.