Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 80000-2
Zmìna/oprava/svazek Z1
Tøídicí znak 011300
Katalogové èíslo 93770
Název dokumentu Veličiny a jednotky - Část 2: Matematické znaky a značky užívané v přírodních vědách a technice
Anglický název Quantities and units - Part 2: Mathematical signs and symbols to be used in the natural sciences and technology
Datum vydání 01.09.2013
Datum ukonèení platnosti 01.04.2020
Datum úèinnosti 01.10.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 80000-22013
Anotace ČSN ISO 80000-2 ISO 80000-2 uvádí obecné informace týkající se matematických znamének a značek, jejich významů, slovních ekvivalentů a použití. Doporučení formulovaná v ISO 80000-2 jsou určena hlavně pro užití v přírodních vědách a technice, ale jsou použitelná i pro jiné oblasti, kde se užívá matematika.