Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 73 0532
Změna/oprava/svazek Z1
Třídicí znak 730532
Katalogové číslo 92636
Název dokumentu Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky
Anglický název Acoustics - Protection against noise in buildings and evaluation of acoustic properties of building elements - Requirements
Datum vydání 1.4.2013
Datum ukončení platnosti 1.11.2014
Datum účinnosti 1.5.2013
Věstník vydání (měs/rok) 4/13
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN 73 0532 Tato norma stanovuje požadavky na zvukovou izolaci dělicích konstrukcí mezi místnostmi v budovách a na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov včetně oken a dveří. Požadavky jsou stanoveny s ohledem na funkci místnosti a hluk v sousedním prostoru. Tato norma rovněž stanovuje zásady pro navrhování obytných a občanských budov z hlediska stavební akustiky, zejména pro: - bytové domy včetně nástaveb a přístaveb, jimiž vznikají nové byty, - občanské budovy (hotely, nemocnice, školy, administrativní budovy), - obytné části v budovách jiného účelu; - rodinné domy (samostatné i řadové); Návrh revize normy zachovává původní koncepci normy ČSN 73 0532 z r. 2000. Norma je i nadále navržena jako pomůcka pro navrhování, projektování a posuzování budov a stavebních konstrukcí z hlediska stavební akustiky. Jednotlivé části normy byly aktualizovány, doplněny a popř. rozšířeny. Byly aktualizovány základní požadavky na stavební konstrukce, které musí být vždy splněny. Alternativně byly zavedeny nové doporučené zvýšené požadavky ve dvou třídách zvýšené zvukové izolace TZZI I a TZZI II.