Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 80000-1
Zmìna/oprava/svazek Opr.1
Tøídicí znak 011300
Katalogové èíslo 92412
Název dokumentu Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně
Anglický název Quantities and units - Part 1: General
Datum vydání 01.03.2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 80000-1/Cor.12011
Anotace ČSN ISO 80000-1 ISO 80000-1 uvádí obecné informace a definice týkající se veličin, soustav veličin, jednotek, značek veličin a jednotek a koherentních soustav jednotek, zejména Mezinárodní soustavy veličin, ISQ, a Mezinárodní soustavy jednotek, SI. Principy formulované v ISO 80000-1 jsou určeny pro obecné užití v různých oblastech vědy a techniky, a také jako úvod do ostatních částí této mezinárodní normy. Řadové veličiny a nominální vlastnosti leží mimo předmět normy ISO 80000-1.