Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 73 0834
Změna/oprava/svazek Z2
Třídicí znak 730834
Katalogové číslo 92237
Název dokumentu Požární bezpečnost staveb - Změny staveb
Anglický název Fire protection of buildings - Changes of buildings
Datum vydání 1.2.2013
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.3.2013
Věstník vydání (měs/rok) 2/13
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN 73 0834 Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti změn dokončených staveb, pokud tyto změny podléhají ohlášení, změně účelu užívání nebo stavebnímu povolení podle příslušného právního předpisu. Norma stanoví požadavky požární bezpečnosti na měněné objekty nebo jejich části v návaznosti na ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0810 a normy řady ČSN 73 08xx. Požární bezpečnost staveb měněných objektů nebo jejich částí se dovoluje vždy řešit i s plným uplatněním požadavků ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0810 a norem řady ČSN 73 08xx; tyto normy také stanovují závaznou terminologii i pro změny staveb. Pro změny staveb kulturních památek (památkově chráněné stavby) platí tato norma v rozsahu přílohy B, kde je také uvedena příslušná terminologie.