Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 12543-6
Zmìna/oprava/svazek Opr.1
Tøídicí znak 701015
Katalogové èíslo 91358
Název dokumentu Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 6: Vzhled
Anglický název Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 6: Appearance
Datum vydání 01.09.2012
Datum ukonèení platnosti 01.07.2022
Datum úèinnosti 01.10.2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 12543-6/AC2012
ISO 12543-6/Cor.12012
Anotace ČSN EN ISO 12543-6 Tato část ISO 12543 stanovuje vady vrstveného skla u tabulí konečných rozměrů a metody zkoušení, které se vztahují k jeho vzhledu při průhledu.