Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 1610
Změna/oprava/svazek Z1
Třídicí znak 756114
Katalogové číslo 86663
Název dokumentu Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
Anglický název Construction and testing of drains and sewers
Datum vydání 1.9.2010
Datum ukončení platnosti 1.8.2016
Datum účinnosti 1.10.2010
Věstník vydání (měs/rok) 9/10
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN EN 1610 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1610:1997. Evropská norma EN 1610:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma je určena pro výstavbu (ukládání) a zkoušení stok a kanalizačních přípojek, které jsou obvykle ukládány v zemi a provozovány s gravitačním průtokem. Stavební provedení potrubí, které je provozováno pod tlakem, je rovněž předmětem této evropské normy, popř. společně s pr EN 805 (v ČR do dubna 1999 nezavedena). Tuto evropskou normu lze použít pro stoky a kanalizační přípojky ukládané v rýhách, v násypech nebo nad zemí. Bezvýkopová (bezrýhová) technologie je popsána v pr EN 12889 (v ČR do dubna 1999 nezavedena). K tomu mají být respektovány ostatní místní nebo národní předpisy, např. předpisy týkající se ochrany bezpečnosti a zdraví, obnovy vozovek a požadavků na zkoušky těsnosti. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Všeobecně, kapitolu 5 - Stavební součásti a materiály, kapitolu 6 - Výkop rýhy, kapitolu 7 - Účinná vrstva a pažení, kapitolu 8 - Stavba, kapitolu 9 - Kanalizační přípojky napojené na potrubí a šachty, kapitolu 10 -Zkoušky během provádění, kapitolu 11 - Zásyp, kapitolu 12 - Závěrečné prohlídky a/nebo zkoušky potrubí a šachet po zásypech, kapitolu 13 - Metody a požadavky na zkoušky gravitačního potrubí, kapitolu 14 - Zkouška tlakového potrubí a kapitolu 15 - Kvalifikace. Norma dále obsahuje informativní Přílohy A, B a C. Málo obvyklá je kapitola 15, která požaduje, aby odpovídající kvalifikaci měli zhotovitelé i orgány provádějící kontrolu stavebních postupů a dále, aby objednatel ověřoval, zda zhotovitelé nají odpovídající kvalifikaci. Příloha C pak obsahuje výtah ze směrnice EU z 17.9.1990 (číslo směrnice bohužel uvedeno není), o podmínkách pro firmy, které jsou činné v oborech voda, energie, doprava a telekomunikace, a to z kapitoly IV, čl. 24, který se podrobně zabývá kvalifikací, výběrem a zadáváním zakázek. (Text je česky i anglicky.) ČSN EN 1610 (75 6114) byla vydána v dubnu 1999. Touto normou se nahrazují články 4.3, 4.4, 5.1, 5.3 a příloha C ČSN 75 6909 z ledna 1996, články 74 až 80 v ČSN 73 3050 ze srpna 1986 a články 7.1.3.1, 7.1.4.1 ČSN 75 6101 ze srpna 1995.