Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 73 6660
Změna/oprava/svazek Z3
Třídicí znak 736660
Katalogové číslo 86660
Název dokumentu Vnitřní vodovody
Anglický název Water supply in buildings
Datum vydání 1.9.2010
Datum ukončení platnosti 1.3.2013
Datum účinnosti 1.10.2010
Věstník vydání (měs/rok) 9/10
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN 73 6660 Norma platí pro projektování, výstavbu, zkoušení a provoz vnitřních vodovodů připojených na veřejnou vodovodní síť nebo na vlastní zdroj vody. U stavebních změn platí norma pro měněné části stavebních objektů (tj. vnitřních vodovodů), které podléhají stavebnímu nebo kolaudačnímu řízení. Pro požární vodovody (pro stanovení množství požární vody pro požární hydranty, pro uzávěry atd.) platí ČSN 73 6622. Jsou normalizovány požadavky na navrhování, instalační materiál, provádění, zkoušení i provoz. Zvláštní kap. IV obsahuje hygienické podmínky pro ochranu vnitřního vodovodu proti znečištění nebo znehodnocení vody. Za pozornost stojí čl. 76, kde se stanovuje, že hluk a vibrace vznikající prouděním je nutno omezit návrhem a provedením vodovodu, dimenzováním, umístěním a uložením tak, že jejich hodnoty nepřesáhnou hodnoty stanovené hygienickými předpisy a ČSN 73 0531. Za pozornost stojí i kompletní výčet hygienických předpisů v Dodatku. ČSN 73 6660 byla schválena 16.1.1984 a nabyla účinnosti od 16.1.1985. Nahradila ČSN 73 6660 z 3.8.1966. "Změnou 1)-11/1994" se s účinností od 1.12.1994 v normě mění text většího počtu článků.