Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 1991-4
Změna/oprava/svazek Z2
Třídicí znak 730035
Katalogové číslo 85494
Název dokumentu Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží
Anglický název Eurocode 1 - Actions on structures - Part 4: Silos and tanks
Datum vydání 1.3.2010
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.4.2010
Věstník vydání (měs/rok) 3/10
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN EN 1991-4 V normě jsou uvedeny obecné zásady a hodnoty zatížení pro navrhování konstrukcí zásobníků pro skladování zrnitých tuhých látek a nádrží pro skladování kapalin, včetně účinků rozdílů teploty a rozdílného sedání skupin zásobníků. Obsahem pravidel pro navrhování zásobníků jsou důležitá omezení geometrická, dále podmínky pro skladované tuhé látky i plnění a vyprazdňování zásobníků. Výjimku platnosti normy představují výsypky zvláštních tvarů, zejména s asymetrickou geometrií. ČSN EN 1991-4 má podstatně větší věcný obsah než ČSN 73 5570:1978 i ČSN P ENV 1991-4:1998. Jsou v ní návody k posouzení účinku všech běžných typů zatížení na konstrukce zásobníků.Pro zvláštní případy zatížení a konstrukčního uspořádání obsahuje reference k postupům jejich řešení. Ve vztahu k normativním dokumentům, s nimiž ČSN EN 1991-4 obsahuje styčná témata, však není předmětná norma konfliktní.