Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 1998-4
Změna/oprava/svazek Z1
Třídicí znak 730036
Katalogové číslo 85368
Název dokumentu Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 4: Zásobníky, nádrže a potrubí
Anglický název Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 4: Silos, tanks and pipelines
Datum vydání 1.3.2010
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.4.2010
Věstník vydání (měs/rok) 3/10
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN EN 1998-4 ČSN EN 1998-4:2007 přejímá evropskou normu EN 1998-4:2006 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 4: Zásobníky, nádrže a potrubí. Evropská norma EN 1998-4 se přejímá překladem. Součástí ČSN EN 1998-4 je národní příloha (NA), která určuje 10 národně stanovených parametrů (NSP) platných pro území České republiky. ČSN EN 1998-4 definuje návrhové seizmické zatížení, mezní stavy únosnosti, mezní stavy použitelnosti, základní požadavky a kritéria shody, metody výpočtu, ověření pevnosti, konstrukční zásady a seizmickou izolaci. Ustanovení normy ČSN EN 1998-4 jsou definována pro navrhování nových zásobníků, nádrží a potrubí, včetně jejich podpěrných konstrukcí a jejich základových konstrukcí. ČSN EN 1998-4 je v souladu s ustanoveními ČSN EN 1998-1:2006. V důsledku zvláštností konstrukčního systému přenášejícího seizmické zatížení na zásobníky, nádrže a potrubí ve srovnání s tímto systémem v budovách a jiných konstrukcích, nejsou všechny kapitoly ČSN EN 1998-4 obecně přímo vztažené ke stejným kapitolám ČSN EN 1998-1:2006. Na některá ustanovení jsou však zde přímé odvolávky.