Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 1991-1-1
Změna/oprava/svazek Z1
Třídicí znak 730035
Katalogové číslo 85030
Název dokumentu Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
Anglický název Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings
Datum vydání 1.2.2010
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.3.2010
Věstník vydání (měs/rok) 2/10
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN EN 1991-1-1 Anotace ČSN EN 1991-1-1 uvádí pokyny pro navrhování a zatížení pro navrhování konstrukcí pozemních a inženýrských staveb včetně některých geotechnických hledisek, a to pro objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů, vlastní tíhy stavebních prvků a pro užitná zatížení pozemních staveb. ČSN EN 1991-1-1 uvádí nominální hodnoty objemové tíhy určitých stavebních materiálů, některých materiálů pro mosty a skladovaných materiálů. Pro některé materiály jsou kromě toho uvedeny úhly vnitřního tření. Jsou zde poskytnuty metody pro stanovení charakteristických hodnot vlastní tíhy staveb. ČSN EN 1991-1-1 uvádí charakteristické hodnoty užitných zatížení stropních a střešních konstrukcí podle kategorií zatěžovaných ploch pozemních staveb. Jedná se o plochy obytné, společenské, obchodní a administrativní, garáže a dopravní plochy pro vozidla, plochy pro skladování a průmyslové činnosti, střechy a plochy pro přistávání vrtulníků. V ČSN EN 1991-1-1 jsou také uvedeny vodorovné síly pro zábradlí a dělicí stěny a doplňující pokyny pro svodidla v garážích.