Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 73 0834
Změna/oprava/svazek Z1
Třídicí znak 730834
Katalogové číslo 84727
Název dokumentu Požární bezpečnost staveb - Změny staveb
Anglický název Fire protection of buildings - Changes of buildings
Datum vydání 1.1.2010
Datum ukončení platnosti 1.4.2011
Datum účinnosti 1.2.2010
Věstník vydání (měs/rok) 1/10
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN 73 0834 Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti změn dokončených staveb, pokud tyto změny podléhají stavebnímu nebo kolaudačnímu řízení.1) Norma stanoví požadavky požární bezpečnosti na měněné objekty nebo jejich části v návaznosti na ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a přidružené normy. Požární bezpečnost staveb měněných objektů nebo jejich částí se dovoluje vždy řešit i s plným uplatněním požadavků ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a přidružených norem. Normu lze pro změny staveb použít opakovaně, pokud jsou splněny požadavky 3.2. Pro změny staveb památkově chráněných platí tato norma v rozsahu přílohy B. Norma neplatí pro změny těch staveb, které byly projektovány podle ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a přidružených norem, kromě: - změn staveb skupiny I (viz 3.1 a 3.3); - domů pro bydlení projektovaných podle typových podkladů (celostátních či krajských variant) schválených do konce roku 1994 i když byly projektovány podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0833; pro změny těchto staveb platí příloha A této normy. Norma dále neplatí pro konstrukce dodatečné tepelné izolace obvodových stěn, které jsou prováděny bez dalších stavebních úprav (řeší se podle ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo přidružených norem). Změny staveb skupiny II (viz 3.4) lze pro: - shromažďovací prostory (podle ČSN 73 0831), - sklady (podle ČSN 73 0845), - objekty spojů (podle ČSN 73 0843), - sklady a provozovny s hořlavými kapalinami, plyny apod. (např. podle ČSN 65 0201, ČSN 65 0202, ČSN 73 5530), aplikovat pouze v rozsahu, v jakém se na ni příslušné technické normy nebo předpisy odvolávají.