Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 81-3+A1
Zmìna/oprava/svazek Opr.1
Tøídicí znak 274003
Katalogové èíslo 84272
Název dokumentu Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy
Anglický název Safety rules for the construction and installation of lifts - Part 3: Electric and hydraulic service lifts
Datum vydání 01.10.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 81-3+A1/AC2009
Anotace ČSN EN 81-3+A1 Tato norma stanoví bezpečnostní zásady pro konstrukci a instalaci trvale namontovaných nových elektrických malých nákladních výtahů s třecím kotoučem nebo s kinematicky vázaným pohonem nebo hydraulických malých nákladních výtahů, obsluhujících stanovené stanice a majících klec, jejíž vnitřek je považován za nepřístupný osobám vzhledem k jejím rozměrům a její konstrukci, která je zavěšena na lanech nebo řetězech nebo upevněna na hydraulickém válci a vedena vodítky, která nejsou odkloněna od svislé roviny o více než 15° a poháněna elektricky nebo hydraulicky. Tato norma platí pro malé nákladní výtahy s maximální nosností 300 kg a s vyloučením dopravy osob v kleci. 1.2 Kromě požadavků této normy je nutno ve zvláštních případech vzít v úvahu další požadavky (výbušné prostředí, extrémní klimatické podmínky, nebezpečí zemětřesení, dopravu nebezpečných nákladů atd.). 1.3 Tato norma neplatí pro: a) malé nákladní výtahy s jiným pohonem, než které jsou uvedeny v 1.1; b) podstatné změny malého nákladního výtahu (viz příloha E), který byl namontován před počátkem účinnosti této normy; c) zdvihací zařízení jako jsou oběžné výtahy, dopravní zařízení v dolech, jevištní výtahy, zařízení se samočinným nakládáním, skipové výtahy, stavební výtahy, lodní výtahy, vrtací plošiny na moři, stavební a údržbová zařízení; d) výtahy, u nichž odklon vodítek od svislé roviny přesahuje 15°; e) zajištění bezpečnosti při dopravě, montáži, opravě a demontáži malých nákladních výtahů. f) použití skla na stěny šachty, klec a šachetní dveře včetně průhledových okének. V těchto případech se může účelně z této normy vycházet.