Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 1775
Změna/oprava/svazek Opr.1
Třídicí znak 386441
Katalogové číslo 82366
Název dokumentu Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky
Anglický název Gas supply - Gas pipework for buildings - Maximum operating pressure less than or equal to 5 bar - Functional recommendations
Datum vydání 1.11.2008
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.12.2008
Věstník vydání (měs/rok) 11/08
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN EN 1775 Tato norma stanovuje základní požadavky pro navrhování, stavbu, zkoušení, uvádění do provozu, provoz a údržbu domovních plynovodů. Jsou to plynovody od předávacího místa plynu až k místu napojení spotřebičů. Tato norma určuje hlavní zásady týkající se domovních plynovodů. Uživatelé této normy mají mít na paměti, že v členských zemích CEN mohou platit podrobnější národní normy nebo pravidla pro praxi. Tato norma má být používána ve spojení s těmito národními normami nebo pravidly pro praxi vycházejícími z výše uvedených hlavních zásad. V případě rozporů, vyplývajících z přísnějších požadavků v národních právních předpisech s požadavky této normy, musí být upřednostněny tyto národní právní předpisy, jak je uvedeno v normativním dokumentu CR 13737:2001. Tato norma platí jak pro nově instalované plynovody, tak i pro rekonstruované nebo rozšiřované plynovody. Tato norma neobsahuje podrobné požadavky pro ukládání plynovodů do země. Tato norma platí pro potrubí, do kterého je dodáván plyn z plynovodní sítě, a pro rozvody LPG sloužící k dodávce zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) z tlakových nádob. Norma se nevztahuje na: - rozvody pro samostatné spotřebiče LPG bez přívodného potrubí provedeného formou pružného spojení spotřebiče s tlakovou lahví LPG (zdroj plynu). - tlakové nádoby na LPG. Z normy jsou vyjmuta flexibilní propojení mezi tlakovou nádobou na LPG a samostatným spotřebičem. Pro účely této normy se pod pojmem "plyn" rozumí hořlavé plyny, které jsou při teplotě 15 °C a tlaku 1013,25 mbar v plynném stavu. Tyto plyny, které musí být zpravidla z bezpečnostních důvodů odorizované, se nazývají obecně svítiplyn, zemní plyn nebo zkapalněný uhlovodíkový plyn (LPG). Jsou rovněž označovány jako plyny první, druhé a třetí třídy (viz EN 437). Pro účely této normy se tlakem rozumí přetlak, pokud není stanoveno jinak.