Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60335-2-106
Zmìna/oprava/svazek Opr.1
Tøídicí znak 361045
Katalogové èíslo 81119
Název dokumentu Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-106: Zvláštní požadavky na vyhřívané koberce a na topné jednotky pro vytápění instalované pod odnímatelné podlahové krytiny
Anglický název Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-106: Particular requirements for heated carpets and for heating units for room heating installed under removable floor coverings
Datum vydání 01.06.2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC 60335-2-106/Cor.12008
Anotace ČSN EN 60335-2-106 Tato mezinárodní norma se zabývá bezpečností - vyhřívaných koberců a podobných spotřebičů; - topných jednotek určených pro vytápění místnosti, do níž jsou umístěny, a které jsou určeny pro nainstalování přímo pod podlahovou krytinu a jsou samostatně odnímatelné; jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 250 V u jednofázových instalací a 480 V u ostatních instalací.