Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 15876-1
Zmìna/oprava/svazek A1
Tøídicí znak 646416
Katalogové èíslo 80069
Název dokumentu Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 1: Všeobecně
Anglický název Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polybutylene (PB) - Part 1: General
Datum vydání 01.12.2007
Datum ukonèení platnosti 01.09.2017
Datum úèinnosti 01.01.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 15876-1/A12007
ISO 15876-1/Amd.12007
Anotace ČSN EN ISO 15876-1 ČSN EN ISO 15876 část 1 je součástí systémové normy, která specifikuje požadavky na potrubní systémy vyrobené z polybutenu (PB). Potrubní systém je určen pro použití v rozvodech horké a studené vody bez ohledu, zda se jedná o vodu pitnou (domácí systémy) nebo vytápěcí systémy za provozních tlaků a teplot příslušných třídě použití. EN ISO 15876 část 1 specifikuje obecné aspekty plastových potrubních systémů a požadavky a zkušební metody pro materiály. Spolu s dalšími částmi se EN ISO 15876-1 používá pro PB trubky, tvarovky, jejich spoje a spoje se součástmi z jiných plastových a neplastových materiálů určených pro rozvody horké a studené vody. Požadavky pro trubky jsou specifikovány v části 2 a pro tvarovky v části 3. Charakteristiky pro posouzení vhodnosti použití (hlavně pro spoje) jsou uvedeny v části 5. Část 7 (CEN ISO/TS 15876-7:2003) obsahuje směrnici pro posuzování shody.