Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 13480-4
Změna/oprava/svazek Opr.2
Třídicí znak 130020
Katalogové číslo 79057
Název dokumentu Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž
Anglický název Metallic industrial piping - Part 4: Fabrication and installation
Datum vydání 1.7.2007
Datum ukončení platnosti 1.12.2012
Datum účinnosti 1.8.2007
Věstník vydání (měs/rok) 7/07
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN EN 13480-4 Tento dokument (EN 13480-4:2002) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 267 "Průmyslová potrubí", jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR. Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU. Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu. Dále je v této normě je příloha A informativní a příloha B normativní. Tato evropská norma EN 13480 pro kovová průmyslová potrubí sestává ze sedmi vzájemně souvisejících a neoddělitelných částí, které jsou: - Část 1: Všeobecně - Část 2: Materiály - Část 3: Konstrukce a výpočet - Část 4: Výroba a montáž - Část 5: Zkoušení a kontrola - Část 6: Doplňkové požadavky na podzemní potrubí CEN/TR 13480-7 Návod na používání postupů posouzení shody Tato část této evropské normy stanoví požadavky na výrobu a montáž potrubních systémů, včetně podpěr, navrhovaných v souladu s EN 13480-3.