Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 13480-6
Změna/oprava/svazek Opr.1
Třídicí znak 130020
Katalogové číslo 77096
Název dokumentu Kovová průmyslová potrubí - Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi
Anglický název Metallic industrial piping - Part 6: Additional requirements for buried piping
Datum vydání 1.11.2006
Datum ukončení platnosti 1.12.2012
Datum účinnosti 1.12.2006
Věstník vydání (měs/rok) 11/06
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN EN 13480-6 Tento dokument (EN 13480-6:2004) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 267 "Průmyslová potrubí", jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR. Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU. Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu. Dále je v této normě informativní příloha A. Tato evropská norma EN 13480 pro kovová průmyslová potrubí sestává ze sedmi vzájemně souvisejících a neoddělitelných částí, které jsou: - Část 1: Všeobecně - Část 2: Materiály - Část 3: Konstrukce a výpočet - Část 4: Výroba a montáž - Část 5: Zkoušení a kontrola - Část 6: Doplňkové požadavky na podzemní potrubí CEN/TR 13480-7 Návod na používání postupů posouzení shody Tato část této evropské normy stanovuje požadavky na průmyslová potrubí buď zcela uložená v zemi nebo umístěná v zemi částečně a částečně zapouzdřená nebo podobně chráněná. Tato část se používá společně s dalšími šestmi částmi EN 13480. Pokud potrubí uložené v zemi podléhající této normě je napojeno na potrubí vedené nad zemí nebo na potrubí podléhající jiným právním předpisům, měl by být přechod zhotoven s uzavíracími prvky, např. uzavíracími nebo regulačními ventily oddělujícími obě sekce. Tyto by měly být uzavíratelné a umístěny v blízkosti hranic průmyslové jednotky, mohou však být uvnitř i vně od tohoto rozhraní. Pracovní teplota je do 75 °C. POZNÁMKA - Údaje pro vyšší teploty by měla obsahovat EN 13941, avšak je třeba mít na paměti, že v záměru CEN/TC 107 zůstává uvažovat pouze předizolovaná potrubí při teplotách do 140 °C a průměry do 800 mm, což je charakteristické pro tyto výrobky.