Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12385-5
Zmìna/oprava/svazek Opr.1
Tøídicí znak 024302
Katalogové èíslo 75917
Název dokumentu Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 5: Pramenná lana pro výtahy
Anglický název Steel wire ropes - Safety - Part 5: Stranded ropes for lifts
Datum vydání 01.06.2006
Datum ukonèení platnosti 01.11.2021
Datum úèinnosti 01.07.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12385-5/AC2005
Anotace ČSN EN 12385-5 Tato část této evropské normy specifikuje jednotlivé materiály, výrobní a zkušební požadavky pro pramenná lana nosná, vyvažovací a lana omezovačů rychlostí pro lanové pohony a hydraulické výtahy, pohybující se mezi vedeními. V příloze je uveden Výpočet minimální síly při přetržení. V příloze B jsou uvedeny Informace, které budou poskytnuté s poptávkou nebo objednávkou.