Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 73 0810
Změna/oprava/svazek Z1
Třídicí znak 730810
Katalogové číslo 70166
Název dokumentu Požární bezpečnost staveb - Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí
Anglický název Fire protection of buildings. Requirements determination in civil engineering
Datum vydání 1.5.2004
Datum ukončení platnosti 1.7.2005
Datum účinnosti 1.6.2004
Věstník vydání (měs/rok) 5/04
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN 73 0810 Tato norma upřesňuje požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí z hlediska požární bezpečnosti staveb uvedené v ČSN 73 0802:1995, ČSN 73 0804:1995 a v navazujících normách v souladu s mezinárodními a evropskými normami a technickými předpisy pro požární bezpečnost. Klasifikace stavebních konstrukcí podle této normy musí být zahrnuta ve zkušebních protokolech, expertizních zprávách, v certifikátech apod., zpracovaných po 1.1.1997 a návazně v požárně technických zprávách projektové dokumentace. Normalizovány jsou: označování požární odolnosti konstrukcí, hodnocení požární odolnosti konstrukcí, šachty a kanály, rozvody a prostupy, uzávěry přepravních systémů a ventilační systémy. ČSN 73 0810 byla vydána v září 1996.