Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 75 6190
Změna/oprava/svazek Z1
Třídicí znak 756190
Katalogové číslo 69649
Název dokumentu Stavby pro hospodářská zvířata - Faremní stokové sítě a kanalizační přípojky - Skladování statkových hnojiv a odpadních vod
Anglický název Buildings for farming animals - Storage of stabling manure and wastewater - Stabling drain and sewer system outside buildings
Datum vydání 1.6.2004
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.7.2004
Věstník vydání (měs/rok) 6/04
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN 75 6190 Norma ČSN 75 6190 stanovuje požadavky pro navrhování, provádění, zkoušení a provoz faremních stokových sítí a kanalizačních přípojek, jakož i skladů statkových hnojiv a odpadních vod. Norma navazuje na ČSN 75 6790 a v části faremní stokové sítě a kanalizačních přípojek doplňuje ČSN 75 6101 a ČSN EN 752. Řeší problematiku v minulosti ošetřovanou, dnes již neplatnou, oborovou normou ON 73 6762 Kanalizace zemědělských závodů. V porovnání s výše uvedenou zrušenou ON jsou v této ČSN rozšířeny a upřesněny požadavky na faremní stokové sítě a kanalizační přípojky. Dále jsou rozšířeny a upřesněny požadavky na skladování tekutých statkových hnojiv a nově je zařazena problematika skladování tuhých statkových hnojiv. V přílohách ČSN je tato problematika doplněna o zásady umísťování farem pro hospodářská zvířata a samostatných skladů statkových hnojiv a siláže a zásady bezpečnosti staveb z hlediska ochrany vod, dále o problematiku veterinárně hygienické ochrany (VHO) farem pro hospodářská zvířata, provozní požadavky na homogenizaci a dezinfekci kejdy, ošetřování hnoje a o zásady využívání hnojišť ke kompostování.