Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 6946
Změna/oprava/svazek A1
Třídicí znak 730558
Katalogové číslo 69262
Název dokumentu Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda
Anglický název Building components and building elements - Thermal resistance and thermal transmittance - Calculation method
Datum vydání 1.1.2004
Datum ukončení platnosti 1.6.2008
Datum účinnosti 1.2.2004
Věstník vydání (měs/rok) 1/04
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN EN ISO 6946 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 6956:1996. Evropská norma EN ISO 6946:1996 má status české technické normy. Tato evropská norma určuje metodu výpočtu tepelného odporu a součinitele prostupu tepla stavebních prvků a stavebních konstrukcí, kromě dveří, oken a dalších prosklených prvků, konstrukcí přilehlých k zemině a konstrukcí s kontrolovaným prostupem vzduchu. Výpočtová metoda je založena na vhodném zahrnutí výpočtových hodnot tepelné vodivosti nebo výpočtových hodnot tepelných odporů materiálů a výrobků. Metoda platí pro prvky a konstrukce obsahující tepelně stejnorodé vrstvy (které mohou obsahovat vzduchové vrstvy). Norma také poskytuje přibližnou metodu, která může být užita pro nestejnorodé vrstvy, s výjimkou případů, ve kterých tepelně izolační vrstvou proniká kovový tepelný most. Princip i postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice a značky, kapitolu 4 - Podstata metody, kapitolu 5 - Tepelné odpory, kapitolu 6 - Odpor konstrukce při prostupu tepla a kapitolu 7 - Součinitel prostupu tepla. Dále norma obsahuje normativní Přílohy A, B, C, D a informativní Přílohy E, NA a normativní Přílohu ZA. ČSN EN ISO 6946 (73 0558) byla vydána v červnu 1998. Touto normou se částečně nahrazují a doplňují tabulky D.1 a E1 ČSN 73 0540-3 z května 1994. Dále se nahrazuje vztah (3.6) v článku 3.2.1, částečně se nahrazuje a doplňuje článek 3.2.3 a článek 3.2.4 ČSN 73 0540-4 z května 1994.