Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1434-2
Zmìna/oprava/svazek A1
Tøídicí znak 258511
Katalogové èíslo 68112
Název dokumentu Měřiče tepla - Část 2: Požadavky na konstrukci
Anglický název Heat meters - Part 2: Constructional requirements
Datum vydání 01.08.2003
Datum ukonèení platnosti 01.11.2007
Datum úèinnosti 01.09.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/03
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1434-2/A12002
Anotace ČSN EN 1434-2 Tato evropská norma platí pro měřiče tepla, tedy přístroje určené pro měření tepla, které se v teplosměnných zařízeních spotřebuje nebo předává teplonosné kapalině. Měřič udává množství tepla v zákonem stanovených jednotkách. Tato norma nezahrnuje požadavky elektrické bezpečnosti. Tato norma nezahrnuje měřiče tepla s povrchově instalovanými snímači teploty. Část 2 obsahuje požadavky na konstrukci.