Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 12327
Změna/oprava/svazek Opr.1
Třídicí znak 386414
Katalogové číslo 66429
Název dokumentu Zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky
Anglický název Gas supply systems - Pressure testing, commissioning and decommissioning procedures - Functional requirements
Datum vydání 1.1.2003
Datum ukončení platnosti 1.3.2013
Datum účinnosti 1.2.2003
Věstník vydání (měs/rok) 1/03
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN EN 12327 Tato evropská norma stanovuje obecné zásady pro provádění tlakových zkoušek, uvádění do provozu a odstavování z provozu zařízení pro zásobování plynem, pro které platí evropské normy pro provoz Technického výboru CEN/TC 234 (viz přílohu B), s výjimkou plynovodů v budovách podle EN 1775. Tyto zásady byly převzaty z podrobných pravidel pro praxi členských zemí. Stanovené postupy lze použít pro zkoušky pevnosti, těsnosti a pro kombinované zkoušky. V této normě nejsou stanoveny hodnoty zkušebních tlaků, doby trvání zkoušek a kritéria, kterým musí zkoušené zařízení vyhovět. Z legislativy jednotlivých členských zemí nebo na základě posouzení provozovatele plynovodu mohou vyplynout požadavky na další opatření nebo rozdílné metody provádění zkoušek a uvádění do provozu a odstavování z provozu. Tato evropská norma stanovuje společné základní zásady platné pro zařízení pro zásobování plynem. Uživatelé této normy si mají uvědomit, že v členských zemích CEN mohou platit podrobnější národní normy nebo pravidla pro praxi. Tato norma má být používána ve spojení s těmito národními normami nebo pravidly pro praxi vycházejícími z výše uvedených základních zásad.