Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 7730
Změna/oprava/svazek Opr.1
Třídicí znak 833563
Katalogové číslo 63539
Název dokumentu Mírné tepelné prostředí - Stanovení ukazatelů PMV a PPD a popis podmínek tepelné pohody
Anglický název Moderate thermal environments - Determination od the PMV and PPD indices and specification of the conditions for thermal comfort
Datum vydání 1.12.2001
Datum ukončení platnosti 1.6.2006
Datum účinnosti 1.1.2002
Věstník vydání (měs/rok) 12/01
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN EN ISO 7730 Norma je identická s EN ISO 7730:1995. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 7730:1994 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn. Norma obsahuje Národní přílohu NA, ve které jsou uvedeny značky použité v normě a jejich porovnání se značkami užívanými v hygienických předpisech. (Je ovšem citována pouze sm. č. 66/1990 sb. Hyg. předp.) Cílem této normy je stanovit metodu předpovědi tepelného pocitu a stupně nepohody (tepelné nespokojenosti) lidí vystavených mírnému tepelnému prostředí a popsat podmínky tepelného mikroklimatu přijatelné pro pohodu. Norma platí pro zdravé muže a ženy. Očekává se, že jí bude možno používat s dobrým přiblížením ve většině zemí na světě, mohou se však vyskytnout etnické a nacionálně-geografické odchylky, které vyžadují další zkoumání. Je použitelná u lidí vystavených mikroklimatu ve vnitřních prostorách, kde je cílem dosáhnout tepelné pohody, nebo ve vnitřních prostorách, kde dochází k mírným odchylkám od pohody. V extrémních tepelných prostředích jsou použitelné jiné mezinárodní normy. Normu lze použít při návrhu nových prostředí a při hodnocení prostředí již existujících. Byla připravena pro pracovní prostředí, ale může být použita pro jakýkoliv jiný druh prostředí. Jde o nesmírně rozsáhlou "fyziologickou" technickou normu, která je v ČR v r. 1997 obsažena jak ve sm. č. 46/1978 sb. Hyg. předp. tak v cit. sm. č. 66/1990 sb. Hyg. předp. Obsahuje tyto kapitoly: 3 Předpověď středního tepelného pocitu (PMV = Predicted Mean Vota). Dále kapitolu 4 Předpověď procentuálního podílu nespokojených (PPD = Predicted Percentage of Dissatisfied). Dále krátkou kapitolu 5 Obtěžování průvanem a konečně kapitolu 6 Podmínky tepelného mikroklimatu pro pocit tepelné pohody. Norma má 7 příloh A - G. Za pozornost stojí tabulky energetického výdeje při různých činnostech v normativní příloze A, tabulky pro stanovení předpovědi středního tepelného pocitu (PMV) při 50 % relativní vlhkosti v normativní příloze C, doporučené požadavky tepelné pohody v informativní příloze D a konečně stanovení tepelného odporu oděvních kompletů v informativní příloze E. ČSN EN ISO 7730 (85 3563) byla vydána v březnu 1997.